Tigua Skate Plaza opens in Lower Valley

The Tigua Indians have stepped up their skate game, replacing their weathered (and dangerous) wooden ramp set up with a custom concrete skate plaza.

20105 10 03 rockin the rez flyer

they rocked the rez in october

halirgjasligjfdalkgjdroigdrligdflkgnfdligadrgldfngdrgnlrgndgndlkgndgnrgndflkndflgregnerlgnerglnrkjgnrgjnarkjgnragnaeogranglagrnlaergnerognaelgnrelkgndfkngaldkgnklsngklnglkadrnglreknglekrngerlknglkradngaldrknglkadnglkadnglkad